okno

GS Condro Diamant

Vítejte ve světě přípravků GS Condro nové generace!
Gratulujeme výhercům jarní akce!
Lék k vnitřnímu užití Doplňek stravy
KOUPIT VÝHODNĚ

Zvětšit písmo

A A A

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili Jarní akce!

Těší nás, že se soutěž setkala se zájmem a odpovědi na znalostní otázky byly téměř všechny správné. O vítězi soutěže nakonec rozhodl nejpřesnější tip na otázku, kolik lidí se zapojí do Jarní akce. Celkem se Jarní akce účastnilo 1244 soutěžících. Výherkyně díky tipu 1247 soutěžících získává týdenní zájezd pro 2 osoby do Antverp a lázní Spa v Belgii. Dalších 100 výherců kloubní kúry na rok naleznete na této stránce.

 

 Výherkyně hlavní ceny

Týdenní zájezd pro 2 osoby do Antverp a lázní Spa v Belgii

Alena Mautnerová z Tachova

Srdečně gratulujeme!

 

Seznam výherců kloubní kúry na rok

TITULJMÉNOPŘÍJMENÍOBEC
  Jana Krieglsteinová Zbůch
  Eva Teverná Praha 6
  Jiří Exner Teplice nad Metují
  Jarmila Ťažká Jírová
  Milan Šťourač Vendryně
  Božena Strnadlová Zlín
  Jan Havlíček Bechyně
  Ludmila Prudilová Moravská Třebová
  Jaroslava Kolaříková Zlín
  Michael Žídek Karviná
  Miroslava Machajová Kadaň
  Jiří Dušek Vysoké Mýto
  Alena Marečková Turnov
  Věra Hrnčířová Praha 6
  Růžena Havelková Pardubice
  Miroslav Herold Žatec
  Zdeněk Peňáz Fryšava
  Miroslava Marcelochová Kolín
  Milada Muchová Brno
  Ludmila Vinická Zlín
  Mária Musilová Brno-St. Lískovec
  Olga Vitoušová Choceň
  Renata Otcovská Polička
  Tomáš Vitos Stritež
  Pavel Kresl Hostivice
  Kjiří Kotva Zbiroh
  Luděk Úšela Zlín
  Jiří Exner Teplice nad Metují
  Petr Štverka Holýšov
  Gabriela Janáková Vrdy
  Antonín Barcuch Ostrava
  Alena Fridrichovská Proboštov
  Milan Mroczkowski Kadaň
  Miroslav Pohorelec Kladno
  Alexandra Prokešová Praha 8
  Jana Jungová Brno
  Jana Vízková Liberec 6
  Ludmila Pavelková Lidečko
  Božena Benešová Hradec Králové
  Monika Durčanská České Budějovice
  Petr Božkovský Praha 10
  Danuše Benešová Vřesina
  Pavel Lusa Most
  Zdenka Galásková Lutín
  Václava Laštovková Roztoky u Prahy
  Šárka Chromá Tučapy
  Hana Doležalová Kralice nad Oslavou
  Magdalena Žertová Praha 6
  Tatiana Bílynets Ohrobec
  Jana Hanusová Desná
  Josef Seifert Nová Ves v Horách
  Věra Plundráková Olomouc
  Věra Cerálová Hronov
  Libuše Havlíčková Bechyně
  Hana Petrovická Nepolisy
  Václav Tichý Praha 4
  Jana Novotná Brandýs nad Labem
  František Krčmář Radnice
  Vlasta Tichá Praha 4
  Karel Kuneš Praha 10
  Anna Sekyrová Jablonec n. N.
  Pavel Kotrbáček Cheb
  Jana Heinrichová Prostějov
  Vladimír Pelant Praha 10
  Eva Jeřábková Pardubice
  Vlasta Tichá Praha 4
  Jaroslava Chaloupková Praha 3
  Eliška Sládková Praha 8
  Pavel Sirko Ústí nad Labem
  Miroslav Ulrich Olomouc
  Dušan Halaška Dačice
  Miroslava Šitnerová Nadějkov
  Eliška Hezková Bystřice
  Jana Novotná Praha 5-Slivenec
  Věra Erbanová Pardubice
  Jan Petržílka Chrudim
Ing. Jan Jeníček Praha 4
  Irena Žaludová Unhošť
  Zdeňka Tomášková Zábřeh n. M.
  Vlasta Dědková Kolín 2
  Jiří Vrkoslav Nymburk
  Markéta Grzybková Kolín
  Marie Kotounová Praha
  Marie Nebylová Upice
  Věra Koukolíková Most
  Eva Součková Poříčí n. Sázavou
  Zuzana Vitásková Máj ve Slezsku
  Josef Oborný Ostrava
MUDr. Pavel Sobotka Plzeň
  Věra Šafandová Plzeň
  Zdeněk Dědek Kolín 2
  Zdenka Kofroňová Kokořín
Ing. Jiří Hambalčík Vavířov
  Eliška Blažková Karlovy Vary
  Jiří Končel Dolní Kralovice
  Lucie Skořepová Praha 4
  Anežka Chašová Hostěradice
  Zdeněk Nedbal Praha 4
  Pavel Divácký Brno
  Bořivoj Klečka Olomouc
  Irena Hanušová Všestary
  Stanislav Kabát Chlumčany

Všichni ostatní získávají 20 tbl. balení GS Condro nové generace.

 

Pravidla soutěže Jarní akce

Organizátor

Organizátorem soutěže je společnost Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s. se sídlem Pod Višňovkou 27/1662, 140 00 Praha 4, IČ: 25 68 86 00. Vedeno u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 5507.
Trvání soutěže

Soutěž trvá od 1. 3. 2014 do 30. 6. 2014.

Kdo se může zúčastnit soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s pobytem na území České republiky, která splní dále stanovené podmínky (dále jen účastník). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi.
Účastník vystřihne čárový kód z balení přípravku GS Condro DIAMANT 120 tablet a nebo dva čárové kódy z balení GS Condro DIAMANT 60 tablet. K zařazení do soutěže je nutné odpovědět na soutěžní otázky uvedené na soutěžním kupónu a řádně, úplně a bezvýhradně vyplnit všechny požadované údaje. Takto vyplněný soutěžní kupón s čárovým kódem (čárovými kódy) pak účastník soutěže odešle na adresu organizátora: Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s., Pod Višňovkou 27/1662, 140 00 Praha 4, a to nejpozději do 30.6. 2014 (nejpozději v tento den bude kupón předán k poštovní přepravě).

Ceny

Každý účastník soutěže získává dárek. Hlavní cenu vyhrává ten, kdo odpoví správně na první a druhou otázku a jehož odpověď na třetí otázku bude nejblíže skutečnosti.:
1. Cena: Týdenní zájezd pro 2 osoby do Antverp a lázní Spa v Belgii v maximální hodnotě 50 000 Kč. Zájezd si výherce vybere z možností nabídnutých mu organizátorem při převzetí ceny.
Dalších 100 účastníků, kteří správně odpovědí na vědomostní otázky a jejichž odpovědi na tipovací otázky budou nejblíže skutečnosti, získají Diamantovou kúru GS Condro DIAMANT na 1 rok (tj. 12x balení GS Condro DIAMANT 60 tablet nebo 6x balení GS Condro DIAMANT 120 tablet).

Průběh soutěže

Výhercem 1. ceny se stane účastník, který správně odpoví na vědomostní otázky v soutěžním kupónu a jehož odpověď na tipovací otázku bude nejblíže skutečnosti. Výhercem 2. Až 101 ceny se stane 100 účastníků, kteří správně odpovědí na vědomostní otázky v soutěžním kupónu a jejichž odpověď na tipovací otázku bude nejblíže realitě. V případě, že více účastníků, kteří správně odpovědí na vědomostní otázky, zašle stejnou odpověď na tipovací otázku, která bude splňovat kritéria pro získání některé z cen, bude rozhodovat datum poštovního razítka na zásilce s kupónem s tím, že cenu získá ten účastník, jehož odpověď je opatřena poštovním razítkem s dřívějším datem a časem.
Jeden účastník může zaslat více soutěžních kupónů, vždy však úplně a řádně vyplněných a vystřiženým/i čárovým kódem (čárovými kódy).
Výherci v soutěži budou o výhře ceny, čase a způsobu jejího převzetí vyrozuměni organizátorem na jimi uvedenou poštovní či elektronickou adresu.
Organizátor neodpovídá za nedoručení vyrozumění způsobené problémy na straně příjemce (např. neplatná adresa či e-mailová adresa, technické problémy poštovního serveru apod.).
V případě, že se výherce do sedmi kalendářních dnů od oznámení výhry nezkontaktuje s organizátorem způsobem sděleným v oznámení výhry, ztrácí na cenu nárok a cena propadne ve prospěch organizátora soutěže.

Dárky, které obdrží všichni účastníci soutěže, kteří odešlou včas řádně vyplněný soutěžní kupón na adresu organizátora, budou organizátorem zaslány na adresu uvedenou v soutěžním kupónu do konce srpna 2014.

Výsledky soutěže určené organizátorem jsou konečné bez možnosti odvolání. Účastníci se soutěže účastní s vědomím, že nemohou požadovat ceny v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí organizátor, a že nejsou oprávněni požadovat namísto vyhrané ceny peněžité plnění. Na ceny ze soutěže neexistuje právní nárok, vymáhání účasti v soutěži či ceny soudní cestou je vyloučeno.
Ve sporných případech si organizátor vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností.

Ostatní podmínky

Účastník dává účastí v soutěži souhlas k tomu, aby jeho osobní údaje získané v soutěži byly zařazeny do databáze organizátora soutěže a zpracovány organizátorem, společností Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s., za účelem provádění marketingových akcí, a to po dobu od vstupu účastníka do soutěže až do písemného odvolání souhlasu účastníka soutěže se zpracováním těchto údajů. Organizátor prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje zabezpečí před zneužitím a že je použije pouze k účelu provádění svých marketingových akcí.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky či pravidla této soutěže, příp. akci přerušit či odložit nebo zrušit.
Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.

V Praze dne 1.3.2014
Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s.

 


Webdesign Estetica s.r.o.
Copyright 2014 Green-Swan Pharmaceuticals CR, a. s.