Co je to kloub?

Kloub je pohyblivé spojení dvou nebo více kostí. Kloubní hlavice jedné kosti zapadá do kloubní jamky jiné kosti. Mezi jamkou a hlavicí se nachází kloubní štěrbina, která je vyplněná kloubním mazem (tzv. synoviální tekutinou). Konce obou kostí pak spojuje po obvodu vazivové kloubní pouzdro, které je velmi důležité pro pevnost a výživu kloubu. Kloubní pouzdro je protkáno sítí cév a kapilár. Zevní vazivová vrstva zajišťuje kloubu pevnost a vnitřní vrstva zajišťuje chrupavkám výživu.

Jaké máme druhy kloubů a jaké umí pohyby?

Většinou rozlišujeme klouby podle tvaru styčných ploch (kloubní hlavice a jamky).

Mezi ty nejčastější patří:

Kulovitý (kyčelní nebo ramenní kloub) – umožňuje pohyb všemi směry
Vejčitý nebo válcový (zápěstní) pohyb je možný jen ve směru ohybu
Sedlový (palec ruky) – plocha kloubní jamky se tvarem podobá koňskému sedlu
Kladkový (loketní kloub) klouby do sebe zapadají díky rýze a hraně na dvou protějších kloubních plochách
Plochý (krční páteř)– nemá v pravém slova smyslu hlavici a jamku. Obě kloubní plochy jsou téměř rovné a Mají omezenou hybnost. Spojují obratle.

Kloubní pohyby můžeme nejjednodušeji rozdělit na úhlové a translační pohyby.

Úhlové pohyby jsou takové, kdy kloub „opisuje“ kruhový oblouk. Pohybuje se tak většina našich kloubů (jsou typické pro kulovité, válcovité či kladkové klouby). Jedná se abdukci (např. upažení) či addukce (např. připažení), flexi (ohnutí) a extenzi (natažení) či rotační pohyby.

Translační pohyb je takový, při kterém všechny body urazí stejnou dráhu. Jedním z takových pohybů je například pohyb plochých kloubů v krční páteři.

Vazivová tkáň

Jaká je role kloubních chrupavek?

Kloubní chrupavka je pružná, hladká, asi 1 mm silná ploténka. Chrupavka kolene, které říkáme meniskus, může mít až 7 milimetrů. Chrupavky pokrývají styčné konce kostí. Tlumí nárazy a snižují tření. Zabezpečují tak hladký a bezproblémový pohyb. Každá kloubní chrupavka má pórovitou až houbovitou strukturu a zadržuje velké množství kloubního mazu. Pokud kloub zatížíme, z chrupavky se uvolní kloubní maz a snižuje tření a opotřebení chrupavek. Při odlehčení se nasaje zpět do chrupavky a tím ji vyživuje. Z toho je zřejmý význam pohybu pro udržení zdravých kloubů. Jsou-li klouby při nedostatku pohybu málo zatěžovány, nemusejí být chrupavky dostatečně vyživovány.
V dětství chrupavka ještě dorůstá, v dospělosti už neroste. Chrupavka začíná ztrácet svou regenerační schopnost již po 30. roku. Snižuje se její mechanicko-elastická funkce, a tím se sníží i pohyblivost kloubu. S věkem se chrupavka postupně ztenčuje a její pružnost klesá. Snižuje se i schopnost vázat vodu. Povrch chrupavky se stává nerovným a vláknitým. Větší tření může kloubní plochy postupně poškodit. Hojení chrupavky je velmi komplikovaná záležitost. Hojení je vždy pomalé a velmi závislé na věku pacienta.

Věděli jste, že i chrupavka nezatížená pohybem, je vystavena trvalému tlaku, který vyvolávají svaly?  Pro zdravé klouby to ale nestačí a je potřeba klouby zatěžovat pohybem.

Jaké máme druhy chrupavek?

V našem těle můžeme nalézt tři druhy chrupavek:

  1. Kloubní (Hyalinní) chrupavka – nejčastěji se vyskytuje v našem těle
  2. Elastická chrupavka – najdeme ji například v hrtanu nebo jako součást ušního boltce,
  3. Vazivová chrupavka – bývá součástí menisků uvnitř kloubu

Z čeho se chrupavka skládá?

Chondrocyty – v chrupavce zaujímají pomělně malý prostor a pomáhají vytvářet amorfní mezibuněčnou hmotu
Kolagenní síť
Elastická vlákna
Amorfní mezibuněčná hmota – největší součást chrupavky a probíhá zde látková výměna chrupavky

Věděli jste, že chrupavku tvoří ze 60 % voda a ze 40 % bílkoviny (kolageny a proteoglykany)

Co je to meniskus?

Meniskus se nachází uvnitř kolenního kloubu a je tvořen vazivovou chrupavkou. Slouží především k tomu, aby vyrovnal nerovnosti kloubní hlavice a jamky, které by bez menisku do sebe nezapadaly. Menisky jsou pružné a pevné. Díky tomu dobře tlumí nárazy a pomáhají tak chránit samotnou kloubní chrupavku. Slouží také jako rozdělovač kloubní tekutiny. Poranění menisku patří mezi nejčastější

Jakou roli hrají vazy a šlachy?

Vazy jsou silné pevné provazce spojující dvě kosti. Šlachy jsou také silné vazivové provazce, ale jsou velmi pružné a mají za úkol upevňovat sval ke kosti. Přenášejí sílu stahujícího se svalu, a tím uvádějí kost do pohybu.

První příznaky kloubních obtíží se většinou projeví na váhonosných kloubech – kolenním a kyčelním. Tyto klouby jsou nejvíce zatěžovány, protože přenášejí váhu těla.

Intenzita těchto změn nezáleží jen na genetických dispozicích, ale i na přiměřenosti pohybu, výživě a zatížení kloubu. Aby pohybový aparát správně fungoval, nesmí se chrupavka ani přetěžovat, ale nesmí ani zahálet.

Kloubní pouzdro je velmi důležité pro pevnost a výživu kloubu. Je protkáno sítí cév a kapilár. Zevní vazivová vrstva zajišťuje kloubu pevnost a vnitřní vrstva zajišťuje chrupavkám výživu.

Právě cévy synoviální membrány kloubního pouzdra jsou zásadní pro přísun živin ke kloubní chrupavce, ale také k nitrokloubně uloženým vazům (např. zkřížený vaz kolenního kloubu) a šlachám probíhajícím kloubní dutinou (např. ramenní kloub). Naopak chrupavčité lišty na kloubním pouzdru kolene, tzv. menisky kolenního kloubu, jsou zásobeny cévami vnější vrstvy vazivového pouzdra.